top of page
Nachtverpleging

Als u al thuiszorg van ZorgBlok ontvangt kan het gebeuren dat u tijdelijk ook ’s nachts hulp nodig heeft. U kunt een beroep doen op nachtverpleging als uw mantelzorger deze hulp niet kan bieden en als u zich ’s nachts niet kunt redden met gebruikmaking van hulpmiddelen. Samen met de wijkverpleegkundige kan worden bekeken of u in aanmerking kunt komen voor nachtverpleging.

Welke nachtverpleging kunnen wij bieden?

ZorgBlok biedt nachtverpleging tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Het gaat om handelingen zoals:

  • Het verzorgen van een infuus of katheter

  • Noodzakelijke wondverzorging

  • Het prikken voor bloedsuikerspiegel

  • Verschonen

  • Helpen met naar bed gaan

  • Hulp bij een valpartij

De zorg die u nodig heeft wordt uiteraard op maat geboden. Als uw levensverwachting korter is dan 3 maanden kunt u in aanmerking komen voor palliatieve zorg. Als het nodig is blijft de verpleegkundige of verzorgende de hele nacht bij u zodat uw naasten ontlast worden en u nooit alleen bent.

Nachtverpleging aanvragen

Uw huisarts of de behandelend specialist kan een aanvraag indienen voor nachtverpleging. ZorgBlok biedt deze zorg alleen als u bij ons ook dagverpleging aanvraagt of al ontvangt. De kosten voor de nachtverpleging worden volledig vergoed op basis van de afgegeven indicatie.

Hoe kunt u nachtzorg aanvragen?

U kunt nachtzorg aanvragen via uw contactpersoon bij ZorgBlok als u al zorg van onze organisatie ontvangt. Als het om een nieuwe aanvraag gaat kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier op de website invullen. Er wordt dan binnen enkele dagen contact met u opgenomen om een afspraak  te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de situatie besproken en wordt de zorg voor overdag en eventueel ’s nachts geïnventariseerd. Zodra de aanvraag is goedgekeurd kan de zorg meteen starten.

bottom of page