top of page

Palliatieve zorg

Wanneer u te horen krijgt dat u niet lang meer te leven heeft breekt een onzekere en vaak moeilijke tijd aan. Niet alleen voor u als patiënt maar ook voor uw naasten. Als u thuis wilt sterven dan kan palliatieve zorg worden geboden door ZorgBlok. Deze zorg is er op gericht om uw laatste levensfase zo comfortabel en waardig mogelijk te laten verlopen. Pijnbestrijding is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Maar ook het bieden van een luisterend oor en het samen met u praten over wellicht moeilijke zaken op het vlak van geloof, spiritualiteit en vragen op sociaal en psychologisch terrein.

Een waardige laatste levensfase

Als uw laatste levensfase is aangebroken kunt u rekenen op palliatieve zorg op maat. Onze verpleegkundigen doen er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken. Indien nodig kan deze zorg dag en nacht worden geboden. U zult nooit alleen zijn en op ieder gewenst moment is er iemand bij u om u op wat voor manier dan ook bij te staan. Ook als u bent overleden zijn de medewerkers van ZorgBlok beschikbaar voor uw nabestaanden voor nazorg en waar nodig ondersteuning.

Wanneer komt u in aanmerking voor palliatieve zorg?

Wanneer u ernstig ziek bent en uw behandelend arts heeft aangegeven dat uw levensverwachting nog maximaal 3 maanden is, komt u in aanmerking voor palliatieve zorg aan huis. Hiervoor moet een indicatie worden afgegeven. Dit doet de wijkverpleegkundige. Zij komt bij u langs en bespreekt met u of met uw familie welke zorg noodzakelijk is. De kosten voor palliatieve zorg worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Uw arts moet aangeven dat u terminaal ziek bent en wat de levensverwachting is.

Palliatieve zorg aansluitend op langdurige zorg

Het kan zijn dat u al zorg ontvangt in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). In het kader van deze wet kunt u in aanmerking komen  voor palliatieve zorg als uw levenseinde nabij is. Voor de Wlz geldt een eigen bijdrage die qua hoogte afhankelijk is van uw inkomen. ZorgBlok kan de indicatie voor de zorg die u nodig heeft voor u aanvragen in overleg met uw huisarts of de behandelend specialist.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor palliatieve zorg?

Nadat wij van of voor u een aanvraag voor palliatieve zorg hebben ontvangen wordt er contact met u of uw naasten opgenomen om de zorgbehoefte door te spreken. Zo kan ZorgBlok zorg op maat bieden. De aanvraag wordt ingediend voor vergoeding vanuit de Wlz of de Zvw. U of uw naasten hoeven niets te doen, de zorg wordt geregeld en zodra dit in orde is gemaakt kunt u rekenen op specialistische zorg door onze ziekenverzorgenden of verpleegkundigen om de laatste levensfase van u of uw naaste zo draaglijk en waardig mogelijk te maken.

bottom of page