top of page

Specialistische verpleging

Wanneer u een aandoening heeft waarbij u specialistische verpleging nodig heeft dan is opname in het ziekenhuis de meest voor de hand liggende optie. Maar dat is lang niet altijd nodig. Vaak kan deze zorg ook bij u thuis worden geboden. ZorgBlok biedt deze specialistische verpleegkundige zorg aan huis. Bij ons werken verpleegkundigen die in het ziekenhuis ruime ervaring hebben opgedaan.

Veilig thuis verpleegd worden is heel goed mogelijk

In overleg met en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts of uw behandelend specialist bieden wij specialistische verpleging. U kunt daarbij denken aan het geven van hulp bij ernstige longziekten, het verwisselen van infusen of katheters of specialistische wondverzorging. Het grote voordeel voor u is dat u niet in het ziekenhuis ligt maar thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Uiteraard moet het mogelijk zijn om voorzieningen zoals een speciaal bed bij u thuis te plaatsen.

Instanties die betrokken zijn bij specialistische verpleging aan huis

Als u in aanmerking komt voor verpleging thuis dan krijgt u te maken met 1 of meer van onderstaande instanties:

 • Uitvoering Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT)

 • Persoonsgeboden Budget (PGB)

Uw huisarts of de behandelend specialist doet de aanvraag en geeft daarbij aan welke zorg u nodig heeft en als dat aan de orde is voor welke periode en met welke frequentie.

Welke zorg kan thuis worden verleend?

ZorgBlok biedt een breed scala aan specialistische verpleging aan huis. Onder meer de volgende hulp kan bij u thuis worden gegeven:

 • Het toedienen van medicatie of bloedproducten via een infuus

 • Peritoneaal dialyse (buikspoeling

 • Port-a-cath handelingen

 • Intensieve zorg in verband met hartfalen

 • Verzorging van uw tracheacanule

 • Verzorging van een voedingssonde

 • Het verwisselen van een katheter

 • Morfinepomp of epidurale pijnbestrijding

Hoe verloopt de aanvraag voor specialistische verpleging thuis?

Uw behandelend specialist of de huisarts regelt de aanvraag. Als alle benodigde gegevens binnen zijn neemt een medewerker van ZorgBlok contact met u op om de aanvraag te bespreken. Indien van toepassing volgt een huisbezoek om concrete afspraken te maken over hoe de noodzakelijke specialistische verpleging wordt ingezet. Wilt u vooraf meer informatie over de zorg die ZorgBlok kan bieden aan huis, dan kunt u telefonisch of via het contactformulier op de website uw vragen aan ons voorleggen.

bottom of page