top of page

Wijkverpleging

Er kan een moment komen dat u hulp nodig heeft voor uw persoonlijke verzorging. Dit kan tijdelijk zijn of permanent. In zo’n  geval kunt u thuiszorg aanvragen bij ZorgBlok in de regio Haaglanden. Welke zorg u nodig heeft wordt met u besproken tijdens de intake. Het kan gaan om hulp bij het aankleden, het aantrekken van steunkousen, hulp bij douchen of medische handelingen zoals het verwisselen van een katheter.

Zorg op maat van ZorgBlok

Bij ZorgBlok werken ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen. Wie er bij u langskomt hangt af van de zorg die u nodig heeft, sommige handelingen mogen alleen door een verpleegkundige worden gedaan, andere hulp, zoals hulp bij het douchen, kan ook door een verzorgende worden geboden. Ook de hoeveelheid zorg wordt op uw persoonlijke behoefte afgestemd. Dit kan dagelijks zijn, maar ook 1 of 2 keer per week. ZorgBlok biedt ook palliatieve zorg, dan kan er uiteindelijk sprake zijn van 24-uurszorg. Dankzij de thuiszorg die u van ons kunt afnemen kunt u langer in uw eigen huis blijven wonen en kan verhuizen naar een zorginstelling of hospice zo lang mogelijk worden uitgesteld.

Hoe gaat de procedure als u thuiszorg nodig heeft?

Vaak gaat het inschakelen van thuiszorg in overleg met de huisarts of behandelend specialist. Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis. Hij of zij bespreekt met u de situatie en maakt een inschatting van de zorg die u nodig heeft. Vervolgens wordt er door ZorgBlok een aanvraag ingediend bij de Zorgverzekeringswet om de kosten te vergoeden. Als deze aanvraag wordt toegekend worden alle kosten betaald. Uw eigen risico voor de zorgverzekering wordt hiervoor niet aangesproken.

Heeft u een zorgindicatie in het kader van de Wet langdurige zorg?

Als u al eerder bent geïndiceerd in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u via onze organisatie aanvullende zorg ontvangen als dat nodig is. De kosten voor deze zorg worden vanuit de Wlz vergoed. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage, deze is afhankelijk van uw inkomen.

Hoe verloopt de procedure?

U kunt bij ZorgBlok zowel telefonisch als via de website een zorgaanvraag indienen. Hierbij is het uiteraard nodig dat u uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres aan ons doorgeeft. Wij beheren deze gegevens, evenals de informatie over uw zorgaanvraag en persoonlijke situatie conform de richtlijnen in de wetgeving die hierop van toepassing is, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nadat uw aanvraag door ons is ontvangen neemt een medewerker contact met u op om een afspraak met u te maken voor een intakegesprek om uw zorgbehoefte te inventariseren.

bottom of page